Minigranty studenckie


student_www.pngKonkurs na mini-granty studenckie to wydziałowa inicjatywa mająca na celu wspieranie badań prowadzonych przez studentów.

W ramach Programu, dofinansowanie mogą uzyskać takie działania naukowe studentów Wydziału jak:

 • wyjazdy na konferencje naukowe, warsztaty,
 • proof-reading tekstów składanych do czasopism zagranicznych,
 • wyjazdy na konkursy branżowe,
 • wyjazdy na szkoły letnie,
 • inne działania o charakterze naukowym.

Wnioski są przyjmowanie w trybie ciągłym, o środki mogą aplikować wszyscy studenci WNE UW, z aktywnym statusem studenta. Aplikacje rozpatruje kolegium dziekańskie, w ramach łącznej kwoty konkursu - 15 000 zł.

Zgłoszenia w postaci uzupełnionego formularza aplikacyjnego, należy przesyłać do Dziekanatu Studiów. 


Warunki rozliczenia finansowego projektu

Warunkiem rozliczenia środków jest przedstawienie faktury wystawionej na:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66

W przypadku finansowania podróży, prosimy o sprawdzenie zasad dostępnych na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.


Warunki rozliczenia merytorycznego projektu

Aby rozliczyć przyznane dofinansowanie, należy:

 • w przypadku wyjazdów na konferencje, konkursy, szkoły letnie, warsztaty etc. – przedstawić w ciągu 14 dni od zakończenia podróży:
  • potwierdzenie udziału w dofinansowanym wydarzeniu
  • krótką notatkę z wydarzenia wraz ze szkicem wystąpienia np. w postaci slajdów
 •  w przypadku proof-readingu tekstu – przedstawić w ciągu 21 dni od zakończenia usługi:
  • skorygowany tekst
  • potwierdzenie zgłoszenia tekstu do czasopisma zagranicznego
 • w przypadku innych działań, przedstawić w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia lub wydatkowania środków, potwierdzenia realizacji tych czynności.