Dziekanat Studiów

Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Jaroszewicz, Kamila Waszczuk
 • Studia magisterskie: Marta Nowakowska
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Piotr Mandera
 • Obsługa USOS: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska
 • Planista: Ewa Domańska, Małgorzata Marszałek

mmarszalek
Dziekanat Studiów
Kierownik
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h]#[Nq\YF4oK/]0htrjbNc2IzwqU
(22) 55 49 150

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$]#[QfpQ0$%J#.k_k?Wd_@1Z3_m
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
studia licencjackie I stopnia w języku polskim, II rok w roku akademickim 2022/2023
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h0]#[NguL2|}VA]U-}{GuLRYJid/Yw
22 55 49 178
ajaroszewicz
mgr Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - I rok w roku akademickim 2023/24
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h04]#[Bn\YB-.DE[WkF*PR_PHmjSvq{{
22 55 49 179
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$]#[Kn\^B+%J3.k_k?Wd_@1Z3_m
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIM)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h04y]#[Bq\NA/%Y/ig\gMY[8cF\3Te^9!f
22 55 49 143
pmandera
mgr Mandera Piotr
studia magisterskie zaoczne, podyplomowe oraz doktoranckie.
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n]#[Qq\U3y$@dibV4'Yu8?Fmu[
22 55 49 135
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia magisterskie w języku polskim I i II rok
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h0]#[Nrj^0!}VA]U-}{GuLRYJid/Yw
22 554 91 42
kwaszczuk
mgr Waszczuk Kamila
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$]#[L{\ZMw.T5.k_k?Wd_@1Z3_m
22 55 49 155
edomanska
Domańska Ewa
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n]#[EshHA-y@dibV4'Yu8?Fmu[
22 55 49 154
skulczynska
Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
`&zfR93^Mqsp#2alVZPd*n$h0]#[TopS24-MA]U-}{GuLRYJid/Yw
22 55 49 191