Dziekanat Studiów

Godziny pracy Dziekanatu Studenckiego

 • poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • wtorek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)
 • środa: 12.00 - 16.00
 • czwartek: 12.00 - 16.00
 • piątek: nieczynne dla studentów  (praca wewnętrzna Dziekanatu)

Podział obowiązków

 • Studia licencjackie: Monika Czechowska, Anna Jaroszewicz, Kamila Waszczuk
 • Studia magisterskie: Marta Nowakowska
 • Studia magisterskie anglojęzyczne: Jakub Jaworski, Anna Magnuszewska
 • Studia licencjackie anglojęzyczne: Anna Magnuszewska, Paulina Bujalska
 • Studia zaoczne: Piotr Mandera
 • Obsługa USOS: Monika Rybkowska
 • Wymiana zagraniczna: Sylwia Kulczyńska
 • Rozliczanie pensum wykładowców, umowy dydaktyczne: Marta Nowakowska
 • Planista: Monika Rybkowska

edomanska
Dziekanat Studiów
Kierownik
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f]#[S!lw6oE'$Z9m&9eu=IB^{S
22 55 49 154

Pracownicy


pbujalska
mgr Bujalska Paulina
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim - II i III rok (FIM/FIIA)
Referent
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#]#[_rt$&hM2KyFv`PcdaJ-K9Wr
22 55 49 164
mczechowska
mgr Czechowska Monika
Obsługa III roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych - wieczorowych, MSEMen i MSEMat w języku polskim w roku akademickim 2023/2024.
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]]#[\sy{#dIB]N+Hr2SuN\U7o\4LJ
22 55 49 178
jjaworski
mgr Jaworski Jakub
Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (DS&BA, InterEcon)
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#]#[Yz`37nM2SyFv`PcdaJ-K9Wr
22 55 49 167
amagnuszewska
mgr Magnuszewska Anna
studia licencjackie I stopnia w języku angielskim, I rok (FIIA)
studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, I i II rok (QF)
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]Tw]#[P}`}6qMEOZBs\^e[=mBM9LjQfEd
22 55 49 143
pmandera
mgr Mandera Piotr
studia magisterskie zaoczne, podyplomowe oraz doktoranckie.
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f]#[_}`*+aL'$Z9m&9eu=IB^{S
22 55 49 135
mnowakowska
mgr Nowakowska Marta
studia magisterskie w języku polskim I i II rok
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]]#[\~n3&gIB]N+Hr2SuN\U7o\4LJ
22 554 91 42
kwaszczuk
mgr Waszczuk Kamila
Obsługa II roku studiów licencjackich w języku polskim w roku akademickim 2023/24.
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#]#[Z-`/F_T@UyFv`PcdaJ-K9Wr
22 55 49 153
ajaroszewicz
inż. Jaroszewicz Anna
studia licencjackie I stopnia w języku polskim - I rok w roku akademickim 2023/24
Referent
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]T]#[Pz`.7oT+aL.'7?\RaZD^pK{dNA
22 55 49 179
skulczynska
lic. Kulczyńska Sylwia
ERASMUS+
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]]#[b{t'#vS5]N+Hr2SuN\U7o\4LJ
22 55 49 191
mrybkowska
Rybkowska Monika
Obsługa USOS, planista
Specjalista
n5~?K{YJibN-zGmlXdLU0f#[]#[\'xx3kQ=UDe!i&vbPm.6$ovH
22 55 49 150