Identyfikacja wizualna


Identyfikacja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 • Z loga Wydziału mogą korzystać Biura oraz Pracownicy Wydziału, w każdym przypadku, gdy występują z ramienia Wydziału i reprezentują Wydział. Doktoranci i studenci oraz koła naukowe, w przypadku chęci użycia logo Wydziału każdorazowo zobowiązani są do wystąpienia o zgodę na wykorzystanie logo do Sekcji Komunikacji.
 • W przypadku wspólnych inicjatyw Wydziału oraz instytucji/firm zewnętrznych, wykorzystanie logo oraz warunki wykorzystania ustala Sekcja Komunikacji.
 • W przypadku potrzeby wykorzystania logo w innym formacie, prosimy o kontakt.

Logotyp

Czcionka

W oficjalnych pismach wydziałowych, zachęcamy do korzystania z podstawowego kroju pisma dla UW - tj. Arimo lub zastępczego Arial. 


Papier firmowy Wydziału Nauk Ekonomicznych

Prezentacje

Stopka mailowa

 • Instrukcja dodawania stopki wydziałowej w programach Thunderbird i RoundCube
 • W 2016 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej wyróżnienie „HR Excellence in Research”. Przyznawane jest ono uczelniom, które wdrażają strategie na rzecz rozwoju wysokich standardów w zakresie m.in. rekrutacji, mobilności, warunków pracy naukowej oraz wsparcia dla badaczy i badaczek, zgodne z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks).

  W tym roku złożony został wniosek w Komisji Europejskiej dotyczący odnowienia tego wyróżnienia dla Uniwersytetu na kolejne lata.

  Zachęcamy, by – w ramach kampanii informacyjnej, wykorzystać w korespondencji e-mail stopkę tak z logo Uniwersytetu Warszawskiego, jak i HR Excellence in Research.

  Stopka i instrukcja jej ustawienia dostępne są na stronie Uniwersytetu: https://www.uw.edu.pl/badania/hr-excellence-in-research/