Materiały promocyjne


Sekcja Komunikacji wspiera pracowników oraz kóła naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zamawianiu materiałów promocyjnych.

W ofercie materiałów promocyjnych znajdują się zarówno gadżety uniwersyteckie, dostępne w Katalogu materiałów promocyjnych UW,  jak i gadżety przygotowane na specjalne zamówienia przez podwykonawców.

Dostępne są zarówno materiały bezpłatne - z oferty Uniwersytetu Warszawskiego lub z zasobów własnych Sekcji, jak i płatne. Zamawianie gadżetów płatnych, w szczególności zamawianych w dużych nakładach, wymaga określenia budżetu finansowania (np. projekt lub budżet konferencyjny) lub zgody władz Wydziału na pokrycie kosztów.

Zapotrzebowanie na materiały promocyjne z katalogu UW należy zgłaszać drogą mailową na adres: Fu#Hh@^A65UVqo_i\{}-~y]#[3hu2XzIyQ-D8zeWrB`s6of, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Zamówienia specjalne na gadżety z logo WNE UW (lub też logo Wydziału wraz z oznaczeniem wydarzenia) należy składać z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres: Fu#Hh@^A65UVqo_i\{}-~y]#[3hu2XzIyQ-D8zeWrB`s6of


Materiały informacyjne