Sekcja ds. Badań i Publikacji

e-mail: NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]#[2Kx50dP}\l+AVFgeC%k}

Pokoje: A301, A302, A304, A401

arozycka
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych, Sekcja ds. Badań i Publikacji
Adiunkt, Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]G]#[+K+E5N{g*~l-g/y//]pCN0

Pracownicy


mcedro
mgr Cedro Monika
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Starszy specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]#[88|#.ZP}\l+AVFgeC%k}
22 55 49 188
agloeh
mgr Gloeh Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]#[+@&6{SP}\l+AVFgeC%k}
22 55 49 184
ekazmierczak
mgr Kaźmierczak Ewa
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf&~]#[0DxE&TuxQ%_3u1pfVnrCC'3otk
22 55 49 139
vnovytskyy
mgr Nowicki Walery
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf]#[EG+A5_&qg$=CMy0vE%`uSP.S
jrapacz
mgr Rapacz Jacek
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]]#[5Kx7wN0FeucTT10f.n&%J
awielgopolan
mgr Wielgopolan Anna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
LabFam
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf&~]#[+P$+'R!v]s_6u1pfVnrCC'3otk
225549121
mlewandowska
mgr inż. Lewandowska Magdalena
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf&~]#[8E|BwYtuezi&u1pfVnrCC'3otk
22 55 49 171
inovytskyy
lic. Nowicki Igor
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf]#[4G+A5_&qg$=CMy0vE%`uSP.S
22 55 49 186
acichocka
Cichocka Agnieszka
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GA]#[+8$*~ZsqOGu6DFwxV^_+f4*
22 55 49 140
jpacholska
Pacholska Joanna
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Samodzielny referent
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf]#[5Ix*~Z|yYh=CMy0vE%`uSP.S
22 55 49 183
mszymanski
Szymański Marcin
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Referent
NX@J?j5#m+}K^9%$Mxz6]GAf]#[8L7D&L~yYp=CMy0vE%`uSP.S