dr Agnieszka Różycka

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Sekcja ds. Badań i Publikacji
Adiunkt
Kierownik Sekcji ds. Badań i Publikacji

Pokój

B101