Biblioteka

imigalska
Biblioteka
Kierownik, Kustosz
B$`b5+*Z9p0OfFIH7ly!E1]#[+jHD|zp8Thy1o8AQwQo.2x
22 55 49 170

Pracownicy


mkazimierczuk
mgr Kazimierczuk Marzena
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
B$`b5+*Z9p0OfFIH7ly!E1WADhn]#[+lB]ytn@+T#ER]A3wuowNq83MY[
wmagnuszewski
mgr Magnuszewski Wojciech
Biblioteka
Starszy Bibliotekarz
B$`b5+*Z9p0OfFIH7ly!E1WADhn]#[6nBJ~|xUyh~7P]A3wuowNq83MY[
22 55 49 187
mpiekarski
Piekarski Mirosław
Biblioteka
Bibliotekarz
B$`b5+*Z9p0OfFIH7ly!E1WA]#[+qJH{hwN!ZKGU'R=/u_d7=H*
22 55 49 138
pskocinski
Skociński Piotr
Biblioteka
Młodszy bibliotekarz
B$`b5+*Z9p0OfFIH7ly!E1WA]#[/tLRspsN!ZKGU'R=/u_d7=H*
22 55 49 138