Sekcja Rekrutacji i Promocji Studiów

moponowicz
Sekcja Rekrutacji
Specjalista
M&!FBbUD18w#XGV^k*[v.Jco]#[7sp2-RM*o34}G&_Tc3A[~ST\
22 55 49 190

Pracownicy


kpaczoska
mgr Paczoska Krystyna
Sekcja Rekrutacji
Specjalista
M&!FBbUD18w#XGV^k*[v.Jc]#[5ta$9RI+mSot=PLVtj@l77P
22 55 49 190
mrybkowska
Rybkowska Monika
Sekcja Rekrutacji
Specjalista
M&!FBbUD18w#XGV^k*[v.Jco]#[7vy!*RM4wt4}G&_Tc3A[~ST\
22 55 49 190