Pracownicy

Kierownik

tjeruzalski
Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych, Sekcja Informatyczna
Adiunkt, Kierownik
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt'Xj]#[.*[tDNt8/w1aTLj&F^+sUj1IW
-

Pracownicy


rhoffmann
inż. Hoffmann Radosław
Sekcja Informatyczna
Administrator sieci
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt']#[+'eh1At=*LC5BfzrYLb&yeo
22 55 49 129
monyszczuk
inż. Onyszczuk Marcin
Sekcja Informatyczna
Informatyk
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt'X]#[%/d{BNvJ1wbBKC3pHocrf}sE
(0-22) 55-49-120
pbardysz
Bardyszewski Paweł
Sekcja Informatyczna
Informatyk
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt'Xj[b~]#[*LXcA42C6qC=HGEr?L+&h}h9`dSk
22 55 49 120
akorczynski
Korczyński Adam
Sekcja Informatyczna
Informatyk
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt'Xj]#[u#et.N2=/w1aTLj&F^+sUj1IW
22 55 49 120
ikulesz
Kulesz Ireneusz
Sekcja Informatyczna
Informatyk
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3p]#[}#kn0G3f3z-SRU3`1\+~]
22 55 49 120
lpozniak
Poźniak Łukasz
Sekcja Informatyczna
Informatyk
9Cu%NS8O?1KJ\]*zPf}3pt]#[$0e|99t7V&6+eS|&2Ks@aa