awielgopolan

mgr Anna Wielgopolan

225549121
Sekcja ds. Badań i Publikacji
LabFam
Specjalista

Pokój

A301

Uwagi

Interdisciplinary Centre for Labour Market and Family Dynamics (LabFam)

Projekty:

Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility — LABFER (ERC Consolidator Grant, Horizon2020)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, POLSKIE POWROTY 2019

Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families (Horizon Europe)

oraz wybrane inne projekty (NCN).