jrapacz

mgr Jacek Rapacz

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Specjalista

Pokój

A304

Uwagi

Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego"