Obsługa wpłat przez USOSweb


Obsługa wpłat dokonywanych przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzona jest przez system USOS i serwis USOSweb.

Zakładka "Płatności"

W systemie USOS w zakładce "płatności", każdy student może:

  • obejrzeć listę swoich należności do zapłacenia,
  • obejrzeć listę nierozliczonych należności (Dla Studentów->Płatności FK->Nierozliczone należności)
  • znaleźć dane do przelewu wraz z indywidualnym numerem konta bankowego,
  • wydrukować gotowe blankiety przelewów.

Kontakt w sprawie płatności

W przypadku niezgodności w należnościach należy kontaktować się z: