Prace w formie artykułów naukowych

 

artykuł naukowyPraca dyplomowa (licencjacka i magisterska) może być napisana w formie artykułu naukowego, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Tekst artykułu ma strukturę typową dla artykułów naukowych w tej tematyce (ok. 10-12 tys. słów)
  2. Artykuł naukowy musi być opatrzony suplementem, który może prezentować szerzej przegląd literatury, wykorzystaną metodę badawczą oraz uzyskane wyniki. Pełni rolę przewodnika dla recenzenta pracy oraz stanowi dowód, że student analizował te elementy pracy.
  3. Nie ma wymogu zgodności językowej artykułu i suplementu.
  4. Nie ma wymogu opublikowania artykułu przed obroną pracy.
  5. Promotor może być współautorem artykułu (w części nie większej niż 40%), zaś suplement musi być napisany przez studenta samodzielnie.
  6. Fakt, że praca jest napisana w formie artykułu naukowego, należy odnotować w recenzji.