Aktualności

10-11-2022

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów UW

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w konkursie na dofinansowanie mobilności studentów. Konkurs organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza i ma na celu dofinansowanie projekt&o…

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów UW

10-11-2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Wydziału do udziału w konkursie na dofinansowanie mobilności studentów.

Konkurs organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza i ma na celu dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych.

Realizowany projekt może przyczynić się do:

1. Zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanych prac dyplomowych;

2. Przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu realizowanego na potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

Każdy Student UW może się ubiegać o dofinansowanie swojego wyjazdu naukowego w kwocie nie przekraczajacej 50 000 zł.

 • Zakończenie naboru wniosków: 15.11.2022
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres stud.idub@uw.edu.pl z tytułem „Mobilność studentów”

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-3/mobilnosc-1/02-11-2022

Rekrutacja na semestr letni w Programie MOST

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni w ramach programu MOST. Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. oferuje studiowanie przez …

Rekrutacja na semestr letni w Programie MOST

02-11-2022

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni w ramach programu MOST.

Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. oferuje studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych Uczelniach.

W rekrutacji na semestr letni roku ak. 2022/2023 mogą wziąć udział:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego uczestnicy mają możliwość:

 • odbycia części studiów na uczelni innej niż macierzysta
 • wyboru dodatkowych zajęć związanych z zainteresowaniem studentów
 • prowadzenia badań do pracy dyplomowej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz
 • oraz kontaktu ze środowiskiem naukowym innej jednostki naukowej

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl

Pełnomocnikiem ds. Programu MOST na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW jest dr hab. Maciej Tymiński

Rejestracja na semestr letni roku ak. 2022/2023 trwa do 30.11.2022 i odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów Programu MOST.

Serdecznie zapraszamy!27-10-2022

31.10.2022 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Uprzejmie informujemy, że 31 października 2022 r., poniedziałek, jest zgodnie z kalendarzem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

31.10.2022 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

27-10-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2022 r., poniedziałek, jest zgodnie z kalendarzem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.26-10-2022

Zajęcia w dniu 2.11.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia  nr 9 /2022 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych NR 9/2022 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie…

Zajęcia w dniu 2.11.2022

26-10-2022

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 zarządzenia  nr 9 /2022 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych NR 9/2022 Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23, w środę, 2 listopada 2022 roku zajęcia odbywać się będą według planu poniedziałkowego.


17-10-2022

Komunikat dotyczący stypendiów na rok ak. 2022/2023

Szanowni Studenci, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu Warszawskiego na rok ak. 2022/2023, który zapewnia wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiow…

Komunikat dotyczący stypendiów na rok ak. 2022/2023

17-10-2022

Szanowni Studenci, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Uniwersytetu Warszawskiego na rok ak. 2022/2023, który zapewnia wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.


12-10-2022

Oferta ubezpieczenia NNW

Oferta ubezpieczenia NNW w firmie TUW PZUW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów UW.

Oferta ubezpieczenia NNW

12-10-2022

Oferta ubezpieczenia NNW w firmie TUW PZUW od następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów UW.


30-09-2022

Informator dla nowo przyjętych studentów

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Samorząd Studentów WNE UW, skierowanym dla osób, które rozpoczynają studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Informator dla nowo przyjętych studentów

30-09-2022

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Samorząd Studentów WNE UW, skierowanym dla osób, które rozpoczynają studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.


26-09-2022

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

Publikujemy Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023.

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

26-09-2022


29-08-2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 WNE UW oraz Dni adaptacyjne

Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na WNE UW oraz wzięcia udziału w Dniach adaptacyjnych.

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 WNE UW oraz Dni adaptacyjne

29-08-2022

Drodzy Studenci, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na WNE UW oraz wzięcia udziału w Dniach adaptacyjnych.


24-05-2022

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy =…

Rejestracja na przedmioty WNE semestru zimowego

24-05-2022

 Informujemy, że rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji (czerwcowej) na przedmioty WNE semestru zimowego 2022/23 planowane jest na dzień 21.06.2022.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Student => Kalendarze i harmonogramy => Rejestracja na zajęcia.28-03-2022

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Prog…

Praca dla studenta w projekcie badawczym "Nierówności płci w karierze naukowej"

28-03-2022

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zatrudni studentów/doktorantów, którzy mogliby zaangażować się w realizację projektu badawczego "Nierówności płci w karierze naukowej", finansowanego w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Praca w niepełnym wymiarze godzin, od kwietnia do czerwca 2022 roku. Czas pracy: ok. 10-20 godzin tygodniowo, elastyczny czas pracy. Wynagrodzenie: 2000 zł miesięcznie (umowa cywilnoprawna).

Główne obowiązki:

 • stworzenie bazy danych, która łączyłaby dane z różnych źródeł
 • gromadzenie pomocniczych baz danych i wskaźników agregujących (np. dane przypisujące płeć do dane przypisujące płeć do konkretnych nazwisk, dane dotyczące rankingów czasopism),
 • przygotowanie bazy danych do zdeponowania w repozytorium UW.

Wymagania:

 • dobra umiejętność zarządzania danymi (STATA, Python)
 • komunikatywność
 • dobra samoorganizacja i zarządzanie czasem.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2022 r.

Pełna aplikacja powinna zawierać:

 • krótkie CV
 • podpisane oświadczenie (skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączone do ogłoszenia do p. Ewy Każmierczak na adres ekazmierczak@wne.uw.edu.pl.


23-03-2022

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka…

Ankieta ewaluacyjna sekretariatów studiów

23-03-2022

Do 31 marca 2022 r. Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, oraz samorządy studentów i doktorantów.

W ankiecie można wyrazić opinię na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania sekretariatów i dziekanatów.

Celem ankiety jest dbałość o standard obsługi spraw studenckich/doktoranckich na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Aby ograniczyć możliwość udzielania wielu odpowiedzi przez jedną osobę, ankieta dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych na maila w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl).

Ankieta dla studentów:

Ankieta dla doktorantów:


25-01-2022

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w trybie zdalnym - sesja zimowa 2021/22

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym. Zgodnie z uc…

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych w trybie zdalnym - sesja zimowa 2021/22

25-01-2022

Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu sesji zimowej roku akademickiego 2021/22 w trybie całkowicie zdalnym.

Zgodnie z uchwałą RK nr 2 z dnia 24.01.2022, zarówno część pisemna egzaminu, jak i część ustna będą odbywały się w trybie zdalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bit.ly/3KFp6Qm03-12-2021

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,  informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmon…

Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2021/22

03-12-2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego na WNE UW rozpocznie się 20  grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje i harmonogram znajdują się  w zakładce Student/Kalendarze i harmonogramy/Rejestracja na zajęcia/Harmonogramy rejestracji25-11-2021

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Data publikacji: 01.10.2021 r. Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022   Na podstawie &s…

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

25-11-2021

Data publikacji: 01.10.2021 r.

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.komunikaty Prodziekana ds. studenckich