Jak aplikować?

ABY ZAAPLIKOWAĆ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NALEŻY:

1. zapoznać się z ofertami uczelni partnerskich;
2. w terminie złożyć wniosek w USOS Web (sekcja dla studentów - wnioski - wybór wydziału - utwórz wniosek);
3. w terminie złożyć wypełniony i podpisany formularz do Pani Sylwii Kulczyńskiej (mailowo, osobiście w wersji papierowej w godzinach pracy biura w pokoju G lub na portierni Wydziału, zamkięty w kopercie).

Przed rozpoczęciem rekrutacji zostanie zorganizowane spotkanie informatcyjne, na ktrórym będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów związanych z wyjazdami.
Informacja o spotkaniu będzie przekazana mailowo oraz wywieszona w gablocie informacyjnej w budynku C.