Wybierz język
pl gb

Jak aplikować?

ABY ZAAPLIKOWAĆ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NALEŻY:

1. zapoznać się z ofertami uczelni partnerskich;
2. w terminie złożyć wniosek w USOS Web (sekcja dla studentów - wnioski - wybór wydziału - utwórz wniosek): 27.02 - 7.03.2024r.;
3. w terminie złożyć wypełniony i podpisany formularz PDF do Pani Sylwii Kulczyńskiej (mailowo, osobiście w wersji papierowej w godzinach pracy biura w pokoju G lub na portierni Wydziału, zamkięty w kopercie). W formularzu w kolumnie "rank" należy wpisać ilość punktów za daną rangę uczelni - punktacja w legendzie w formularzu.
 

W rekrutacji będą mogły wziąć udział aktywni studenci z II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich. Upoważnione osoby otrzymają mailem informację o terminie, w którym będzie można zacząć skdać wnioski.