Jak aplikować?

ABY ZAAPLIKOWAĆ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NALEŻY:

1. zapoznać się z ofertami uczelni partnerskich;
2. w terminie złożyć wniosek w USOS Web (sekcja dla studentów - wnioski - wybór wydziału - utwórz wniosek);
3. w terminie złożyć wypełniony i podpisany formularz do Pani Sylwii Kulczyńskiej (mailowo, osobiście w wersji papierowej w godzinach pracy biura w pokoju G lub na portierni Wydziału, zamkięty w kopercie).
W formularzu należy wybrać rangę ważności uczelni, wpisując 10pkt. jako informację, że jest to wybór najważniejszy. W kolumnie wymaganego poziomu języka, obok tego wymaganego przez uczelnię, należy wpisać swój poziom (należy wybrać tylko jeden jeśli są np. dwa do wyboru), a obok w kolumnie z punktami za język, odpowiadające punkty za posiadany poziom. W przypadku nie posiadania dodatkowych punktów, następną kolumnę zostawiamy pustą, natomiast ostatnią wypełniamy zliczając wszystkie swoje punkty, tak jak to przedstawia legenda pod tabelą z uniwersytetami partnerskimi.

Przed rozpoczęciem rekrutacji zostanie zorganizowane spotkanie informatcyjne, na którym będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów związanych z wyjazdami.
Informacja o spotkaniu będzie przekazana mailowo oraz wywieszona w gablocie informacyjnej w budynku C.