Wyjazdy - Erasmus+

REGULAMIN ZAGRANICZNYCH STUDIÓW CZĘŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYNIKI REKRUTACJI!

Drodzy studenci.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w poniedziałek 13.03.2023r. w USOS Web w godzinach popołudniowych.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość.

WNE UW ERASMUS+ TEAM


Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich.

 

Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.