Polska skala ocen

Poniżej przedstawiamy skalę ocen wraz z odpowiednikami stosowanymi na UW:

ocena

polski 
odpowiednik

opis

A

5,0

CELUJĄCY - wybitne osiągnięcia i wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów;

A

5,0

BARDZO DOBRY - wyniki znacznie powyżej średniego standardu, z niewielkimi błędami;

B

4,5

DOBRY PLUS - wyniki nieco powyżej średniego standardu z pewnymi błędami

C

4,0

DOBRY- generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów;

D

3,5

DOSTATECZNY PLUS - do przyjęcia, ale ze znacznymi błędami i brakami;

E

3,0

DOSTATECZNY - praca i wyniki spełniają minimalne kryteria;

FX

2,0

NIEDOSTATECZNY - punkty będzie można przyznać pod warunkiem uzupełnienia przez studenta podstawowych braków w opanowaniu materiału;

F

2,0

NIEDOSTATECZNY- punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału.