Programy i przedmioty kluczowe

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH:
I stopnia prowadzone w języku polskim:
- Ekonomia międzynarodowa
- Ekonomia przedsiębiorstwa
- Finanse i Rachunkowość
- Finanse Publiczne i Podatki
- Informatyka i Ekonometria
- Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
- Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
I stopnia prowadzone w języku angielskim:
- Finance and International Investment

II stopnia prowadzone w języku polskim:
- Ekonomia międzynarodowa
- Ekonomia przedsiębiorstwa
- Finanse i Rachunkowość
- Finanse Publiczne i Podatki
- Informatyka i Ekonometria
- Ekonomia przedsiębiorczości (zaoczne)
II stopnia w języku angielskim:
- International Economics
- Quantitative Finance
- Data Science and Business Analytics