Wydziałowe zasady rekrutacji

UNIWERSYTECKIE ZASADY MOBILNOŚCI:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Studentci mogą się ubiegać o zniżkę z czensego na czas wyjazdów. Należy złożyc podanie (jedno z listy plików dostępnych na stronie internetowej). więcej informacji można uzyskać w swoim Dziekanacie Studenckim.