Zawiadomienia

Poniżej znajdują się zawiadomienia o publicznych obronach rozpraw doktorskich, odbywających się w innych jednostkach nadających tytuł doktora w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.

2023-05-31

mgr Rafał Maciej Trzeciakowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2023-06-12

mgr Oliwia Anna Szczupska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2023-06-12

mgr Konrad Bugiera

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2023-06-12

mgr Joanna Ratajczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2023-06-13

mgr Tomasz Ochwat

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2023-06-16

mgr Agnieszka Majorek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2023-06-16

mgr Maciej Jakubowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2023-06-19

mgr Alicja Sroka-Lacković

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach