Procedura doktorska


Obecnie funkcjonują dwa typy procedur umożliwiających otrzymanie tytułu naukowego Doktora:

  • tzw. "stare postępowania" - przewody doktorskie otwarte do dnia 30 kwietnia 2019 r., które muszą zostać sfinalizowane do 31 grudnia 2022 r., prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych,
  • tzw. "nowe postępowania" - postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego Doktora wszczęte najwcześniej 1 października 2019 r., przez doktorantów studiów dziennych III stopnia oraz doktorantów szkół doktorskich - prowadzone przez Rady Naukowe Dyscyplin.
otwarcie przewodu dr.png