Rekrutacja


Od 2019 roku studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone przez Szkoły Doktorskie UW.

Wydział Nauk Ekonomicznych zapewnia studentom Szkół Doktorskich wsparcie w zakresie:

  • zajęć prowadzonych na wydziale dla szkół doktorskich,
  • wsparcia pracy i działalności naukowej Doktorantów,
  • praktyk dydaktycznych,
  • integracji Doktorantów z różnych programów.

plakat_dr_ekonomia.png

Program doktorski "Ekonomia i finanse", realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Szczegóły rekrutacji 2023/2024 na stronie Szkoły Doktorskiej


 Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.

 


PLAKAT dr 2023_PL.png

Program doktorski oferowany w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego umożliwia podjęcie ścieżki edukacyjnej zakończonej obroną rozprawy doktorskiej z dwóch równorzędnych dyscyplin naukowych.


Szczegóły dotyczące rekrutacji 2023/2024 na stronie Szkoły Doktorskiej


 Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.