Rekrutacja


Od 2019 roku studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone przez Szkoły Doktorskie UW.

PRZEWIDYWANY POCZĄTEK KOLEJNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DOKTORSKICH: MAJ 2022

Wydział Nauk Ekonomicznych zapewnia studentom Szkół Doktorskich wsparcie w zakresie:

  • zajęć prowadzonych na wydziale dla szkół doktorskich,
  • wsparcia pracy i działalności naukowej Doktorantów,
  • praktyk dydaktycznych,
  • seminarium doktorskiego WNE,
  • integracji Doktorantów z różnych programów.

plakat_dr_ekonomia.png Program doktorski "Ekonomia i finanse", realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja do programu na rok 2021/2022 zakończona.

PRZEWIDYWANY POCZĄTEK KOLEJNEJ REKRUTACJI: MAJ 2022

Szczegóły rekrutacji 2021/2022 na stronie Szkoły Doktorskiej


 Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.

 


PLAKAT_QPE_2021.png Program doktorski "Quantitative Psychology and Economics", oferowany w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i realizowany dzięki środkom Programu Zintegrowanych Działań na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja do programu na rok 2021/2022 zakończona.

PRZEWIDYWANY POCZĄTEK KOLEJNEJ REKRUTACJI: MAJ 2022

Szczegóły rekrutacji 2021/2022 na stronie Szkoły Doktorskiej


Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego głównego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.