Rekrutacja


Od 2019 roku studia doktorskie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone przez Szkoły Doktorskie UW.

Wydział Nauk Ekonomicznych zapewnia studentom Szkół Doktorskich wsparcie w zakresie:

  • zajęć prowadzonych na wydziale dla szkół doktorskich,
  • wsparcia pracy i działalności naukowej Doktorantów,
  • praktyk dydaktycznych,
  • seminarium doktorskiego WNE,
  • integracji Doktorantów z różnych programów.

plakat_dr_ekonomia.png

Program doktorski "Ekonomia i finanse", realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Szczegóły rekrutacji 2022/2023 na stronie Szkoły Doktorskiej


 Na etapie rejestracji Kandydat m.in.:

  • przygotowuje propozycję projektu badawczego (do 14 000 znaków);
  • znajduje swojego przyszłego promotora.

Wybór Promotora należy do Kandydata. Przejście do strony z wyszukiwarką promotorów uniwersyteckich, na której znajdują się zainteresowania badawcze przyszłych opiekunów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu.

 


PLAKAT_QPE_2021.png

PhD programme "Quantitative Psychology and Economics", offered as part of the Interdisciplinary Doctoral School at the University of Warsaw and implemented with funding from The University’s Integrated Development Programme.


Details of the 2022/2023 recruitment on the Doctoral School website


At the registration stage, the Candidate, inter alia:

  • prepares a research project proposal (up to 14 000 characters);
  • finds future main supervisor.

The choice of Supervisor is up to the Candidate. Please use the University Supervisor Finder, which lists the research interests of prospective supervisors and contact details.

Detailed information can be found on the Programme website.​​​​​​