Nowe postępowania

Kogo dotyczy: Doktorantów WNE, którzy wszczęli postępowanie w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przed Radą Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse po 30 września 2019 roku oraz studentów szkół doktorskich.

Administracja: Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Kontakt: mgr Sylwia Gorczyca (opiekun rady), rnd.ekonomia@uw.edu.pl, tel. (22) 55-22-131

Nie ma określonego terminu na ukończenie postępowania. Przewód umarza się na wniosek zainteresowanego.

Podstawowe dokumenty prawne:

Wybrane szczegółowe dokumenty prawne:


Wykaz postępowań zakończonych:

Data nadania stopnia / Date of award Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł / Title Promotorzy / Supervisor Recenzenci / Reviewers
2022-04-27 Khdir Sarhad

The Impact of International Financial Reporting Standards on Foreign Direct Investment - In the Iraqi Context

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

prof. dr hab. Krzysztof Wach
dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. ucz.
dr hab. Angelika Kuźnar, prof. ucz.

2021-12-22 Okhrimenko Iana

Public policy design from the perspective of unorthodox economic framework: a collection of essays and empirical findings

LINK

dr hab. Tomasz Kopczewski

dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ
dr hab. Wojciech Giza, prof.UEK
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP

2020-12-09 Manucharyan Hayk

Four essays on supplier selection

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
dr hab. inż. Anna Burduk
dr hab. Blanka Tundys