Nowe postępowania

Kogo dotyczy: Doktorantów WNE, którzy wszczęli postępowanie w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przed Radą Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse po 30 września 2019 roku oraz studentów szkół doktorskich.

Administracja: Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Kontakt: mgr Natalia Paradowska (opiekun rady), Cv/6Mw~9b`kNDu!{gZ8=eU]#[2enC/cn'RNU+[kw*M?.GVB, tel. (22) 55-22-131

Nie ma określonego terminu na ukończenie postępowania. Przewód umarza się na wniosek zainteresowanego.


Postępowania w toku:

Wykaz w serwisie RAD-on


Wykaz postępowań zakończonych:

Data nadania stopnia / Date of award Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł / Title Promotorzy / Supervisor Recenzenci / Reviewers
2024.02.21 Bohdanowicz Zbigniew

Social Aspects of the Energy Transition

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. ucz.

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. ucz.

2022-04-27 Khdir Sarhad

The Impact of International Financial Reporting Standards on Foreign Direct Investment - In the Iraqi Context

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

prof. dr hab. Krzysztof Wach

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. ucz.

dr hab. Angelika Kuźnar, prof. ucz.

2020-12-09 Manucharyan Hayk

Four essays on supplier selection

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

dr hab. inż. Anna Burduk

dr hab. Blanka Tundys

2021-12-22 Okhrimenko Iana

Public policy design from the perspective of unorthodox economic framework: a collection of essays and empirical findings

LINK

dr hab. Tomasz Kopczewski

dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ

dr hab. Wojciech Giza, prof.UEK

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP

2023.11.22 Sałach-Dróżdż Katarzyna

Wealth, wage, and income inequality: selected issues

LINK

dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.

dr hab. Marek Kośny, prof. ucz.

dr hab. Adam Szulc, prof. ucz.

2023-09-27 Standerski Dariusz

Relations in the power structure in the Soviet-type economy. Institutional analysis of the Polish People's Republic 1970-1983

LINK

dr hab. Maciej Tymiński

dr hab. Piotr Koryś

prof. dr hab. Jędrzej Chumiński

prof. dr hab. Maciej Bałtowski

dr hab. Piotr Matera, prof. ucz.