II tura

8 lutego 2024 r. odbędzie się II tura wyborów do Rady Wydziału oraz wyborów Elektorów UW w grupie innych pracowników naukowych.

Harmonogram Wyborów 2024 na WNE

Harmonogram wyborów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu, członków Kolegium Elektorów WNE oraz przedstawicieli do Rady Wydziału

W wyborach członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na WNE wybierani są Elektorzy z następujących grup:

  • grupy profesorów i profesorów uczelni (7 osób),
  • grupy doktorów habilitowanych (2 osoby),
  • grupy innych nauczycieli akademickich (3 osoby) oraz
  • grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (2 osoby),

W wyborach członków Kolegium Elektorów WNE wybierani są Elektorzy z następujących grup:

  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (13 osób) oraz
  • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (4 osoby),

W wyborach przedstawicieli do Rady Wydziału wybierani są członkowie Rady z grup:

  • grupy pozostałych nauczycieli akademickich (15 osób) oraz
  • grupy  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (5 osób).

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 WKW wybory odbędą się w dniu 7 lutego 2024 roku (środa), a głosowanie będzie miało formę elektroniczną z wykorzystaniem Ankietera

Kandydatury można zgłaszać od 29 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r.

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się poprzez złożenie dokumentów wskazanych przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą (zgody kandydata, informacji o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego). Podpisane dokumenty mogą być złożone własnoręcznie w Sekretariacie Dziekana lub przesłane drogą elektroniczną na adres: yZx`XaGi&R|[@}wrY]#[qFpwPP&ryJ#A{s$cF. W przypadku przesłania drogą elektroniczną muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Formularze dokumentów muszą być zgodne z wzorami zamieszczonymi na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego.