Uczelniana Komisja Wyborcza

Informacje dotyczące składu, czynności oraz uchwał Uczelnianej Komisji Wyborcza dostępne są na stronie internetowej UKW.