Jak głosować elektronicznie?

Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem serwisu Ankieter.

Dostęp do Ankietera wymaga zalogowania się za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania.
Głosowania mają charakter tajny. Przy każdym głosowaniu przedstawiona jest instrukcja, w szczególności - informacja o liczbie mandatów do obsadzenia.