Programy


box_ekonomia i finanse.png

Program doktorski Ekonomia i finanse prowadzony jest w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Liczba Doktorantów na programie w roku 2023/2024: 45 osób

Pozostali Doktoranci związani z wydziałem na innych programach doktorskich: 5 osób


box_QPE.png

Program doktorski realizowany w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej jako inicjatywa dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Pierwszy rok rekrutacji: 2024/2025

Liczba miejsc na roku: 6 osób


box_dzienne.png

Studia doktorskie Wydziału Nauk Ekonomicznych, prowadzone według przepisów sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ostatni rocznik rekrutacji: 2018/2019

Liczba Doktorantów na programie w roku 2023/2024: 5 osób