Programy


box_ekonomia i finanse.png

Program doktorski Ekonomia i finanse prowadzony jest w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Liczba Doktorantów na programie w roku 2022/2023: 38 osób

Pozostali Doktoranci związani z wydziałem na innych programach doktorskich: 5 osób


box_QPE.png

Program doktorski realizowany w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej jako inicjatywa trzech wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Psychologii oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Ostatni rok rekrutacji: 2022/2023

Liczba Doktorantów na programie w roku 2022/2023: 24 osoby


box_dzienne.png

Studia doktorskie Wydziału Nauk Ekonomicznych, prowadzone według przepisów sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ostatni rocznik rekrutacji: 2018/2019

Liczba Doktorantów na programie w roku 2022/2023: 11 osób


box_zaoczne.png

Skierowany przede wszystkim do osób pracujących program doktorski, prowadzony według przepisów sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ostatni rocznik rekrutacji: 2016/2017

Liczba Doktorantów na programie w roku 2022/2023: 1 osoba