Kontakt

pmandera
mgr Mandera Piotr
pmandera@wne.uw.edu.pl
22 55 49 135

Otwarte przewody doktorskie

Wykaz niezakończonych przewodów doktorskich, otwartych przed Radą Wydziału Nauk Ekonomicznych UW do 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania w toku:

Kandydat / PhD candidate Tytuł / Title Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
Budziński Wiktor Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Søren Bøye Olsen (University of Copenhagen)

Prof. Ståle Navrud (Norwegian University of Life Sciences)

Krasuski Paweł Wpływ jakości usług banku na efektywność ekonomiczną jego oddziałów na przykładzie bankowości spółdzielczej prof. dr hab. Krzysztof Opolski / dr Piotr Modzelewski

prof. dr. hab. Witold Koziński

prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Sylwestrzak Marta Selected issues on behavioral and experimental economics dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa)

prof. dr hab. Piotr Zielonka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Zagórska Katarzyna Social norms, information, and consumers' preferences for environmental goods prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr Laure Kuhfuss (The James Hutton Institute, Wielka Brytania)

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ

Pozostałe postępowania:

Kandydat / PhD candidate Tytuł / Title Promotorzy / Supervisors
Baran Jan Dynamic aspects of overeducation in Poland dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. / dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
Bitner Maciej Wolna bankowość. Próba decentralizacji polityki pieniężnej w modelu Realnego Cyklu Koniunkturalnego prof. dr hab. Janusz Kudła
Ćwiakowski Piotr Ekonomiczna wartość użytkowania wieczystego prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
Paliński Michał The Economics of Privacy: the economic impact of data dr hab. Katarzyna Śledziewska / dr Maciej Sobolewski
Pieńkowski Marcin Wpływ zmian kursu walutowego oraz kredytów walutowych dla gospodarstw domowych na inflację w Polsce dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.
Pierzak Agnieszka Determinanty eksportu przedsiębiorstw. Znaczenie barier na poziomie firm i ogólnokrajowym prof. dr hab. Jan Michałek
Sokołowski Jakub Accumulation of environmental capital as a result of households' behavior prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Starzykowska Natalia Płeć a gotowość do rywalizowania: badania z wykorzystaniem innowacyjnych metod dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.
Szewczyk Peter Environmental, humanitarian and ethical reporting and productivity at the firm level prof. dr hab. Joanna Tyrowicz
Valasiuk Sviataslau Transgraniczne obszary chronione jako międzynarodowe dobra publiczne prof. dr hab. Tomasz Żylicz
Zabarina Kateryna Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.
Zawalski Piotr Wpływ kredytu kupieckiego na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 na przykładzie Polski prof. dr hab. Krzysztof Opolski