Ongoing proceedings

The list of unfinished doctoral proceedings, opened by the Council of the Faculty of Economic Sciences UW up to 30 April 2019.

Proceedings in progress:

Kandydat / PhD candidate Tytuł / Title Promotorzy / Supervisors Recenzenci / Reviewers
Bitner Maciej The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Krzysztof Makarski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

prof. George A. Selgin (University of Georgia)

Pieńkowski Marcin Wpływ zmian kursu walutowego oraz kredytów walutowych dla gospodarstw domowych na inflację w Polsce dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ

dr hab. Ewa Syczewska, prof. SGH

Sokołowski Jakub Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Valasiuk Sviataslau Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

Zabarina Kateryna Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. Fernando Morollón (Universidad de Oviedo)

Zagórska Katarzyna Social norms, information, and consumers' preferences for environmental goods prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr Laure Kuhfuss (The James Hutton Institute)

dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ

Other proceedings:

Kandydat / PhD candidate Tytuł / Title Promotorzy / Supervisors
Baran Jan Dynamic aspects of overeducation in Poland dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. / dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
Ćwiakowski Piotr Ekonomiczna wartość użytkowania wieczystego prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski
Paliński Michał The Economics of Privacy: the economic impact of data dr hab. Katarzyna Śledziewska / dr Maciej Sobolewski
Pierzak Agnieszka Determinanty eksportu przedsiębiorstw. Znaczenie barier na poziomie firm i ogólnokrajowym prof. dr hab. Jan Michałek
Starzykowska Natalia Płeć a gotowość do rywalizowania: badania z wykorzystaniem innowacyjnych metod dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.
Szewczyk Peter Environmental, humanitarian and ethical reporting and productivity at the firm level prof. dr hab. Joanna Tyrowicz
Zawalski Piotr Wpływ kredytu kupieckiego na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 na przykładzie Polski prof. dr hab. Krzysztof Opolski