Dissertations

The list of doctoral dissertations defended at the Faculty of Economic Sciences UW is given below.

The dissertations are available:

Works restricted by the author after the date of defence shall not be made available.

Data obrony / Date of defence Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł rozprawy / Title of thesis Promotorzy / Supervisor Recenzenci / Reviewers
2024-03-19 Bitner Maciej

The Keynesian Challenge and its contenders: New Neoclassical Synthesis and free banking

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. Krzysztof Makarski

prof. George A. Selgin
2023-10-23 Valasiuk Sviataslau

Transboundary Nature Protected Areas As Public Goods

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. Krzysztof Niedziałkowski, prof. IFiS PAN
2023-10-19 Sokołowski Jakub

Accumulation of environmental capital as a result of households’ behaviour

LINK

prof. dr hab. Tomasz Żylicz

dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH

dr hab. Marcin Wysokiński, prof. SGGW
2023-10-12 Zabarina Kateryna

Geo-Location Of Business – Determinants And Methods Of Prediction

LINK

dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz.

prof. dr hab. Krystian Heffner

prof. Fernando Rubiera Morollón
2023-05-23 Sylwestrzak Marta

Selected issues on behavioral and experimental economics

LINK

dr hab. Karolina Safarzyńska, prof. ucz.

prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2023-04-18 Budziński Wiktor

Preference heterogeneity in discrete choice models: random parameters, latent variables, and spatial effects

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

Prof. Ståle Navrud

Prof. Søren Bøye Olsen
2023-02-28 Krasuski Paweł

Wpływ jakości usług banku na efektywność ekonomiczną jego oddziałów na przykładzie bankowości spółdzielczej

LINK

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

dr Piotr Modzelewski

prof. dr. hab. Witold Koziński

prof. dr. hab. Jan Szambelańczyk
2023-01-10 Świerczyńska Marta

Instytucjonalna organizacja architektury nadzoru oraz jej konsekwencje dla efektywności nadzoru bankowego w wybranych krajach UE

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2023-01-10 Węglińska Mariola

Ocena efektywności nadzoru nad sektorem bankowym w wybranych krajach UE z wykorzystaniem metody DEA

LINK

dr. hab. Sebastian Skuza, prof. ucz.

dr Krzysztof Broda

prof. dr hab. Anna Szelągowska

prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2022-11-08 Kubik Michał

Analiza opłacalności inwestycji w elektrownię atomową w Polsce

LINK

prof. dr hab. Janusz Kudła

prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
2022-10-22 Mróz Robert

Models, laws, and evidence – philosophy of causal research in macroeconomics

LINK

dr hab. Łukasz Hardt, prof. ucz.

prof. dr. ir. Marcel Boumans

prof. dr hab. Jerzy Wilkin
2022-06-27 Bova Demetrio

Goal-based Sustainability Indicators

LINK

dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. ucz.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

dr hab. Krzysztof Berbeka, prof. ucz.
2022-05-26 Brzozowicz Magdalena

The influence of behavioural effects on valuation of private consumer goods: an experimental approach

LINK

dr hab. Michał Krawczyk, prof. ucz.

dr hab. Grażyna Wąsowicz, prof. ALK

prof. dr hab. Piotr Zielonka
2022-03-22 Banerji Angana

Policy Options for Reforming the Pension System in India: PayAs-You-Go versus Capital Funding and their Impacts on Economic Growth

LINK

prof. dr hab. Marian Wiśniewski

prof. dr hab. Filip Chybalski

prof. dr hab. Marek Góra
2022-03-16 Radwański Paweł

Analiza wpływu zmian podatków na premię za ryzyko na warszawskiej giełdzie za pomocą modeli wektorowej autoregresji

LINK

dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz.

dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak

dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK

dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH
2022-02-04 Gyódi Kristóf

The characteristics and economic impact of novel business models: the case of Airbnb in European cities

LINK

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. ucz.

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
2021-10-25 Lewczuk Anna

Economic analysis of human rights in post-socialist countries
Link

dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz.

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, UŁ

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (PAN)
2021-06-30 Broniatowska Paulina

The role of education in wage determination in Poland
Link

dr hab. Paweł Strawiński, prof. ucz.

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
2021-06-28 Gołębiowska Bernadeta

Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną
Link

dr hab. Anna Bartczak, prof. ucz.

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. PWr
2021-06-21 Ziembiński Michał

Nieciągłość wskaźników rentowności jako efekt występowania asymetrii informacji w działalności gospodarczej
Link

dr hab. Anna Białek-Jaworska

dr hab. Arkadiusz Bernal, prof. UEP

dr hab. Piotr Wójtowicz, prof. UEK