Stare postępowania

Kogo dotyczy: Doktorantów WNE, którzy wszczęli przewód doktorski przed Radą Wydziału WNE do 30 kwietnia 2019 r.

Administracja: Wydział Nauk Ekonomicznych (uchwały, m.in. o powołaniu komisji doktorskiej w przewodzie czy nadaniu tytułu doktora, podejmuje Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse)

  • Stopień naukowy doktora musi zostać nadany przez Radę Naukową Dyscypliny do 31 grudnia 2024 r.
  • Po tej dacie przewód odpowiednio umarza się uchwałą podejmowaną przez Radę Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Warszawskiego.
  • W związku z powyższym należy odpowiednio wcześnie złożyć pracę oraz pozostałe dokumenty w sprawie. Zaleca się, by kandydaci złożyli pracę doktorską najpóźniej do kwietnia 2023 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, aby możliwe było przeprowadzenie wymaganych czynności w postępowaniu przez Radę Naukową Dyscypliny oraz komisje doktorskie i egzaminacyjne.

Dokumenty prawne: