Nowe postępowania

Kogo dotyczy: Doktorantów WNE, którzy wszczęli postępowanie w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse przed Radą Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse po 30 września 2019 roku oraz studentów szkół doktorskich.

Administracja: Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Kontakt: mgr Natalia Paradowska (opiekun rady), aGCWYdkwEP~Q|JXOt0Iq$F]#[T2~`?P[f1=h/9@PXZo?zq/, tel. (22) 55-22-131

Nie ma określonego terminu na ukończenie postępowania. Przewód umarza się na wniosek zainteresowanego.


Postępowania w toku:

Wykaz w serwisie RAD-on


Wykaz postępowań zakończonych:

Data nadania stopnia / Date of award Nazwisko i imię / Name and surname Tytuł / Title Promotorzy / Supervisor Recenzenci / Reviewers
2020-12-09 Manucharyan Hayk

Four essays on supplier selection

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr hab. Tomasz Szapiro

dr hab. inż. Anna Burduk

dr hab. Blanka Tundys

2021-12-22 Okhrimenko Iana

Public policy design from the perspective of unorthodox economic framework: a collection of essays and empirical findings

LINK

dr hab. Tomasz Kopczewski

dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, prof. UŁ

dr hab. Wojciech Giza, prof.UEK

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP

2023-09-27 Standerski Dariusz

Relations in the power structure in the Soviet-type economy. Institutional analysis of the Polish People's Republic 1970-1983

LINK

dr hab. Maciej Tymiński

dr hab. Piotr Koryś

prof. dr hab. Jędrzej Chumiński

prof. dr hab. Maciej Bałtowski

dr hab. Piotr Matera, prof. ucz.

2024.02.21 Bohdanowicz Zbigniew

Social Aspects of the Energy Transition

LINK

prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

prof. dr hab. Stanisław Czaja

dr hab. inż. Anna Kowalska-Pyzalska, prof. ucz.

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. ucz.

2022-04-27 Khdir Sarhad

The Impact of International Financial Reporting Standards on Foreign Direct Investment - In the Iraqi Context

prof. dr hab. Andrzej Cieślik

prof. dr hab. Krzysztof Wach

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. ucz.

dr hab. Angelika Kuźnar, prof. ucz.

2023.11.22 Sałach-Dróżdż Katarzyna

Wealth, wage, and income inequality: selected issues

LINK

dr hab. Michał Brzeziński, prof. ucz.

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. ucz.

dr hab. Marek Kośny, prof. ucz.

dr hab. Adam Szulc, prof. ucz.