Rozliczenie pobytu po wyjeździe

ROZLICZENIE W BIURZE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:

Student musi przedstawić w Biurze Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

1. Potwierdzenie pobytu z uczelni partnerskiej
Potwierdzenie pobytu proszę przedstawić jak najszybciej po powrocie. Często zdarza się, iż po wypłaceniu wszystkich  
stypendiów, Uniwersytetowi zostają jeszcze pieniądze i jest możliwość otrzymania wyrównania, jednak jest to uzależnione od przedstawienia w BWZ potwierdzenia pobytu. Najczęściej termin na dokonanie wyrównań wypada w połowie wakacji, dlatego  w roku ubiegłym BWZ przyjmował potwierdzenia przesłane faxem bądź pocztą elektroniczną.

2. Ostateczna wersja e-LA
Zatwierdzona elektronicznie przez Koordynatora WNE wydrukowana i podpisana przez koordynatorów uczelni przyjmującej.

3. Transkrypt ocen (Transcript of Records)
Przypominamy, że przedmioty wykazane na transkrypcie muszą być zgodne z przedmiotami wykazanymi w Learning Agreement.

ROZLICZENIE NA WYDZIALE:

1. Do Koordynatora ds. Mobilności (dr Grzegorz Kula):
- student przedstawia Koordynatorowi wydziałowemu transkrypt ocen, oraz ew. certyfikaty językowe,
- Koordynator dokonuje przeliczenia ocen na skalę polską i zatwierdza podpisem.

2. Do Obsługi Administracyjnej Biura ds. Mobilności (Sylwia Kulczyńska):
- student przedstawia wydrukowaną kopię przeliczonego transkryptu ocen, LA i ewentualnie certyfikatów językowych (uwaga oryginały Learning Agreement i transkryptu ocen powinny być częścią dokumentacji studenta),
- odręcznie podpisane PODANIE do Prodziekan ds. Studentckich (dr Dominika Gadowska - dos Santos) o rozliczenie wyjazdu. W podaniu należy podać liczbę uzyskanych ECTS i ew. przedmioty kluczowe, które mogą być zaliczone kursami z za granicy,
- wydrukowane zgody prowadzących przedmioty kluczowe (zgody na ich ekwiwalentność przedmiotami zaliczonymi na wymianie).

Oceny z przedmiotów wpisuje do USOSa dziekanat (Sylwia Kulczyńska), po akceptacji podania przez Pania Prodziekan.

Przypominamy, że są Państwo zobowiązani uzyskać 60 ECTS na rok / 30 na semestr.