Krok po kroku

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy kierować się kilkoma, wymienionymi poniżej, krokami.

1. Należy wybrać uczelnię oraz zweryfikować jaki poziom języka oraz stopień studiów wymaga. W rekrutacji na WNE można wybrać maksymalnie 10 uczelni.
2. Sprawdzić, które z przedmiotów z programu studiów w danym semestrze wyjazdu, są przedmiotami kluczowymi, a które nie. Jeśli nie ma, to w semestrze wymiany nie rejestruje się na żadne przedmioty. Wyjątkiem jest seminarium licencjackie/magisterskie, na które się należy zarejestrować, jesli promotor wyrazi zgodę na kosultacje nad pracą na odległość. W przypaku występowania przedmiotów kluczowych, należy przed wyjazdem znaleźć ich zastępstwo na uczelni partnerskiej i uzyskać pisemną (może być mailowa) zgodę koordynatora przedmiotu na taki ekwiwalent i nie rejestrować się na dany przedmiot na WNE.
3. Wypełnić oraz złożyć wiosek w wersji papierowej oraz w USOS Web (sekcja dla studentów - wnioski - wybór wydziału - utwórz wniosek) w terminie. Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście na WNE w godzinach pracy biura ERASMUS+ lub wysłać jako skan mailowo (erasmus@wne.uw.edu.pl).
Oba wnioski, zarówno w USOS Web i jak i w wersji papierowej, muszą być jednobrzmiące.

Po terminie rekrutacji oraz po obradach komisji, wyniki zostaną ogłoszone mailowo. Dalsze kroki będą przekazywane na bieżąco.

Dadatkowe informację można znaleźć tutaj: BWZ