Praktyczne informacje

W Praktycznych informacjach znajdują się ważne dla pracownika zagadnienia, które nie zostały ujęte w Vademecum zatrudnia (takie jak: podróże służbowe czy zakupy), a także informacje, które są istotne w codziennych sprawach pracowniczych i często wykorzystywane (takie jak: urlopy, opieka medyczna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ochrona danych osobowych, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie nierównościom, czy sprawy drobne: legitymacja pracownicza, karty sportowo-rekreacyjne).