Dofinansowanie do zakupu okularów

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych/soczewek kontaktowych

Pracownikom, którzy mają stwierdzoną przez lekarza medycyny pracy konieczność pracy w okularach korekcyjnych oraz wykonują pracę przed monitorem komputera co najmniej 4 godziny dziennie, raz na 4 lata przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych w wysokości 500 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Do Sekcji Finansowej należy dostarczyć fakturę wystawioną na dane imienne pracownika.

Fakturę należy opisać na odwrocie (np. "Okulary korekcyjne / soczewki kontaktowe niezbędne do pracy przy komputerze. Zapłacono prywatną kartą, proszę o zwrot na moje konto - imię i nazwisko" + podpis). Dokument wraz z potwierdzeniem zapłaty (jeśli płatność była kartą płatniczą) oraz oryginalnym zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o konieczności noszenia okularów korekcyjnych, należy dostarczyć do Sekcji Finansowej osobiście lub zostawić w skrzynce na portierni. Ważne, aby zaświadczenie dotyczące konieczności noszenia okularów nie było starsze niż pół roku przed wystawieniem faktury przez optyka. Refundacja nastąpi w ciągu 6 miesięcy od wystawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się później na zakup okularów niż pół roku, należy jeszcze raz udać się do lekarza medycyny pracy po zaświadczenie.

Przelew w wysokości 500 zł zostanie wykonany na konto bankowe zadeklarowane do wypłat wynagrodzenia za pracę w ciągu ok. 2 tygodni od dostarczenia faktury.