Ochrona danych osobowych

Sprawami ochrony danych osobowych na UW zajmuje się DZIAŁ ORGANIZACJI ZASOBÓW INFORMACYJNYCH (DOZI) UW

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

•    Każdy pracownik ma obowiązek przejść szkolenie z ochrony danych osobowych
•    Szkolenie dla pracowników dostępne jest pod adresem 
•    Pracownik/student/doktorant mogą samodzielnie zapisać się na szkolenie 
•    Do zapisu wymagane jest aktywne konto CAS - IOD nie zapisuje indywidualnie nowych użytkowników

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

•    Każdy pracownik powinien zapoznać się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Ogólna informacja dostępna jest tutaj
•    Przy wprowadzaniu zmian w informacji ogólnej na potrzeby dokumentów (np. umów), każdy pracownik powinien zwrócić się o sprawdzenie jej poprawności do Inspektora Danych Osobowych 

AKTY PRAWNE

•    RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
•    USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

AKTY WEWNĄTRZUCZELNIANE

•    Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim 
•    Zarządzenie nr 143 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego na Uniwersytecie Warszawskim

INSTRUKCJE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH UW

•    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim 

•    Wskazówki Inspektora Ochrony Danych w sprawie udostępniania danych osobowych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego 

WZORY KLAUZUL INFORMACYJNYCH I ZGODY 

•    Przydatne wzory, w tym wzór ogólny, przy zatrudnieniu, umowach, w procesie rekrutacji, realizacji toku studiów, badań naukowych, wolontariacie, konferencjach i innych okolicznościach są dostępne  w drukach do pobrania na stronie Ochrony Danych Osobowych UW 

Kontakt

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
Dominik Ferenc
Inspektor Ochrony Danych
Kierownik Działu Organizacji Zasobów Informacyjnych
bud. CIUW, p. II, pok. 204
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: Z{X'D@ijz24C&tT+I]#[Dk9C|{Wsp*A!hj]w2


LOKALNY PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (LODO)
Tomasz Jeruzalski
Wydział Nauk Ekonomicznych
e-mail: Z{X'D@ijz24C&tT+I!P.MAqy}]#[Of=u67KWnxxZ{c65?wYn.3zjj