Wsparcie socjalne

Biuro Spraw Socjalnych UW pomaga pracownikowi w następujących sprawach:

  • obsługa wniosków o dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które przysługują pracownikom, doktorantom, rencistom i emerytom, a także ich rodzinom,
  • informacje o możliwościach uzyskania pomocy finansowej, np. zapomóg, pożyczek na remont lub zakup mieszkania czy też dodatkowego wsparcia materialnego dla osób z niepełnosprawnościami,
  • rezerwacja miejsc w uniwersyteckich ośrodkach wczasowych,
  • wydawanie skierowań na obiady abonamentowe,
  • kwestie związane z zakwaterowaniem w Domu Pracownika Naukowego (DPN).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obsługiwany przez Biuro Spraw Socjalnych, realizuje następujące rodzaje wsparcia:

WYPOCZYNEK

   wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
   dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach,
   dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”)
   dofinansowania dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Druki do pobrania Instrukcja składania wniosków

BON EDUKACYJNY

na uczące się dzieci pracownika, emeryta/rencisty UW lu-b zmarłego pracownika
świadczenie przysługuje uczącym się dzieciom w wieku od 6. do 19. roku życia.

Więcej informacji

POŻYCZKI NA ZAKUP MIESZKANIA I CELE REMONTOWE

Pracownicy, emeryci i renciści UW mogą korzystać z pożyczek na:

    remont i modernizację mieszkania lub domu,
    uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub na budowę domu,
    zakup bądź wykup mieszkania,
    zakup pierwszego mieszkania.

Pracownicy mogą się ponadto starać o pożyczki na remont lokalu w Domu Pracownika Naukowego.

Więcej informacji

SPORT I REKREACJA

Pracownicy i emeryci UW raz na semestr mają prawo do pobrania karnetu finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uprawniającego do korzystania z pływalni lub ścianki wspinaczkowej. Przysługuje im także zniżka na karnet na basen – 80 zł za 10 wejść. Pracownicza karta wstępu na pływalnię z dodatkowym oznaczeniem „V” uprawnia do wejścia na pływalnię jedynie posiadacza karty.

Więcej informacji

ZAPOMOGA

Pracownicy, emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogi w przypadku:

    śmierci członka rodziny,
    niskiego średniego dochodu,
    narodzin dziecka,
    choroby i poniesienia wysokich kosztów leczenia,
    zdarzenia losowego.

Więcej informacji: Zapomoga i Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Pracownik uczelni, któremu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w Warszawie lub innym miejscu, z którego może codziennie dojeżdżać na uczelnię oraz dodatkowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o miejsce w Domu pracownika naukowego, znajdującym się przy ul. Smyczkowej 9/11. Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie zakwaterowania w DPN, oraz osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie, powinny złożyć kwestionariusz na swoim wydziale.

Szczegóły dotyczące przyznawania miejsc

Kontakt

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

kierownik: Maria Dobrzyńska-Jaromin
z-ca kierownika: Kinga Bartoszewska

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec

e-mail: bssoc(at)adm.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 868, 22 55 22 609, 22 55 20 419