Kolegium Dziekańskie

ggrotkowska
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy, Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan, Profesor uczelni
WE1YTi42@e'js%VlO$\Dgd98G]#[?&~IIU~*0Qd%kp8uExe$LZF&0

mczajkowski
Katedra Mikroekonomii, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, Association for Cultural Economics Poland
Prodziekan ds. naukowych, Profesor
WE1YTi42@e'j]#[E!LOLrtq2nsW
+48 22 55 49 149

usztanderska
Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy, Ośrodek Badań Rynku Pracy
Prodziekan ds. finansowych, Profesor uczelni
WE1YTi42@e'js%VlO$\Dgd98G]#[K@$7CNt!0Qd%kp8uExe$LZF&0

dgadowska
Katedra Finansów i Rachunkowości, Association for Cultural Economics Poland
Adiunkt, Prodziekan ds. studenckich
WE1YTi42@e'js%VlO$\Dgd9]#[8&m=Da'xx|zYY0LdXfA6pU$