dr hab. Gabriela Grotkowska

Katedra Ekonomii Edukacji i Pracy
Ośrodek Badań Rynku Pracy
Dziekan
Profesor uczelni

Kody JEL

Obszary badawcze

Dyżury

Środa, godz. 17-18 (od 18.02.2019)

Pokój

A407 - pokój dziekański/ B306