Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Logo UE

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”) realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T215/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”


informacje O projekcie

Projekt szkoleniowy skierowany do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze używania języka angielskiego. Zapraszamy osoby, które chcą jak najdłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji uznanych za kluczowe i niezbędne zarówno w życiu społecznym jak i ekonomicznych. Wzmocni się konkurencyjność osób dorosłych na rynku pracy oraz poprawi się ich przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków służbowych bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej, szczególnie w kontekście przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w programach kształcenia o profilach technicznych.

Młodzież będzie miała szansę przygotowania się do kursu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia. Zmniejszy się zarazem ryzyko społecznego wykluczenia oraz zwiększy się aktywność zawodowa wszystkich uczestników.

Cel Projektu: 

  • aktywizacja społeczna seniorów 60+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
  • wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET (nauczanie przedmiotów w języku angielskim)
  • zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 14-19 lat
  • poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych

Wartość projektu: 2 329 850,55 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 963 598,04 zł

Okres realizacji projektu:  od 1 września 2019 do 31.01.2023 

Archiwum harmonogramów znajduje się tutaj.Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 196
e-mail: misja@wne.uw.edu.pl