Metoda CLIL-VET Język angielski dla sektora edukacyjnego (Integrating language teaching and content? Yes! Get a job in modern education)

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs adresowany jest do osób pełnoletnich, które stoją u progu zmiany kariery zawodowej, bądź ją właśnie rozpoczynają i mają w planach zatrudnienie w sektorze edukacji. Dzięki zdobytej na kursie wiedzy wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy, nabywając umiejętność łączenia znajomości języka z umiejętnościami zawodowymi, stając się w przyszłości trenerami, instruktorami czy nauczycielami zawodu.


Tematyka

Korzystanie z metody CLIL-VET uczy krytycznego i twórczego myślenia, komunikacji i współpracy z grupą. Kurs przedstawi główne założenia zintegrowanego nauczania (CLIL), metody, strategie i techniki pracy z uczącymi się oraz przykładowe schematy zajęć.

Kurs rozpoczyna się od krótkiej oceny poziomu języka uczestników, oraz zajęć wyrównawczych powtarzających, wyjaśniających lub wprowadzających najważniejsze konstrukcje języka angielskiego oraz umiejętności przedstawienia się, autoprezentacji oraz prowadzenia rozmowy w procesie rekrutacji.

Druga część kursu to zajęcia mające na celu przybliżenie zasad łączenia nauczania przedmiotu/prowadzenia szkoleń z wprowadzaniem elementów języka obcego, w naszym przypadku języka angielskiego, zgodnie z zasadami metody CLIL – Content and Language Integrated Learning, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. W praktyce oznacza to podążanie za dwiema zasadami w nauczaniu:

  • język jest narzędziem zarówno komunikacji w grupie jak i zgłębiania nauczanego przedmiotu
  • nauczany przedmiot wyznacza zakres języka, którego jednocześnie uczymy

Łączenie nauczania przedmiotu z jednoczesnym treningiem językowym zdaje egzamin na każdym poziomie nauczania, począwszy od przedszkola, aż po szkolnictwo wyższe i niesie korzyści w postaci szybszego przyswajania języka obcego przez uczących się poprzez tworzenie naturalnego środowiska stykania się z językiem, poszerzania umiejętności poznawczych ucznia, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Jako metoda rekomendowana przez Radę Europy, ma za zadanie ułatwić uczniom podejmowanie w przyszłości wyzwań zawodowych zarówno w kraju, jak i za granicą.


Formuła kursu

Praca hybrydowa: obowiązkowa praca z materiałami szkoleniowymi zamieszczanymi na platformie szkoleniowej i spotkania on-line.


Procedura dokonywania zapisów

  1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
  2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania (w przypadku problemów z otwarciem plików, prosimy o kontakt mailowy: x^JpLGauVW*TBXvF!e_]#[fH=[*^Yd8`zLK=[8.VL).
  3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.


Harmonogramy

Zapraszamy na kursy do edycji jesiennej 2022 - harmonogram zajęć dostępny na platformie szkoleniowej.


Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 196
e-mail: x^JpLGauVW*TBXvF!e_]#[fH=[*^Yd8`zLK=[8.VL