Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy

Logo UE

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”) realizuje projekt  (nr umowy: POWR.03.01.00-00-U185/17-00) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy”


informacje o projekcie

Projekt został zakończony.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.

Zgłoś swój udział w projekcie

Wartość projektu: 423 986,25 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 357 335,61 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 30.06.2022


Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
pokój 304
numer telefonu: 22 55 49 183
VvIRK-'EeylJ+h%={xL]#[D`99&Hz0K'bB5Nf0*i5