Nowoczesna ekonomia w praktyce. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych


  • slide

O projekcie

PROJEKT ZAKOŃCZONY

„Nowoczesna Ekonomia w Praktyce. Warsztaty”, to projekt zrealizowany przez Fundację im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako zadanie publiczne powierzone i finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, w roku szkolnym 2021/2022.

Celem głównym projektu była popularyzacja współczesnej ekonomii, zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i rozwój umiejętności skutecznego uczenia się.

W ramach projektu prowadzony był cykl 7 warsztatów realizowanych w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Każdy warsztat trwał 2 godziny dydaktyczne. Cały cykl trwał 14 godzin dydaktycznych.

Warsztaty prowadzone były przez  pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2022. 

Udział w projekcie był dobrowolny i nieodpłatny.


harmonogram zajęć

Terminy Warsztatów w Semestrze Zimowym:

Pierwsza edycja: poniedziałki 16.00-17.30, start: 18.10, 25.10, (przerwa 1.11), 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12.
Druga edycja: wtorki 15.30 -17.00, start: 19.10, 26.10, (przerwa 2.11), 9.11, 16.11, 23.11, 30.11, 7.12

Terminy Warsztatów w Semestrze Letnim: 

Trzecia edycja: marcowa, sobota 8.30-13.30 oraz czwartki 17.30-19.00

Czwarta edycja: kwietniowa, wtorek 19 kwietnia, godz, 16.00-19.00 oraz sobota 23 kwietnia, godz. 8.30-14.00

Obecnie trwają zapisy na ostatnią edycję kwietniową. Serdecznie zapraszamy. 


Zapisy 

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić oświadczenie (odpowiednie do wieku kandydata) oraz formularz zgłoszeniowy.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres mailowy: HNW4]lfg_5zcukiME2.'1Q7P[J]#[@+J'XaH\Y-\[2cX/N'$1q2-YL3


Kontakt 

Więcej informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie można uzyskać:


dokumenty i dodatkowe informacje