Komunikatywny senior

Logo UE


Grupa docelowa

Kurs skierowany do osób w wieku minimum 60 lat, które chcą wziąć udział w aktywizacji społecznej, za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego. Udział w kursie wpłynie pozytywnie na zdolności poznawcze seniorów oraz na kompetencje komunikatywne.

UWAGA: Kurs jest skierowany do osób o znikomej lub podstawowej znajomości języka angielskiego.


Tematyka

 • Jak uczyć się języka angielskiego? - strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie
 • Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”
 • Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty
 • Robimy zakupy - historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
 • Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple
 • Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”
 • Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne
 • Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży
 • Mój dom i moje miasto - wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni

Formuła kursu

Praca hybrydowa: praca z materiałami szkoleniowymi zamieszczanymi na platformie szkoleniowej w postaci lekcji tematycznych i cotygodniowe spotkania on-line (spotkania w środy o 11:30).


Procedura dokonywania zapisów

 1. Prosimy indywidualnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny poniżej).
 2. Na adres e-mailowy Uczestnika kursu zostaną wysłane dokumenty szkoleniowe wraz z instrukcją dalszego postępowania.
 3. Po odesłaniu kompletu dokumentów oraz ich weryfikacji przez pracownika UW, Uczestnik otrzyma drogą e-mailową dane do logowania na platformie kursowej.

UWAGA: W przypadku problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub otwarciem otrzymanych plików, prosimy o kontakt mailowy: '?%Ppu7~$*mT+L`obcl]#[p!u7R2/mf3cL5.EekTYHarmonogramy

Bieżące:

Brak.

Archiwalne:


 Zapisy

Wczytywanie danych

PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA

Wpisz PESEL, jeśli go nie posiadasz podaj datę urodzenia wybierając "Nie mam numeru PESEL".

DANE KONTAKTOWE


STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, iż posiadam dyplom ukończenia szkoły średniej w chwili składania formularza zgłoszeniowego
(dane wrażliwe)
(dane wrażliwe)


Wyślij

Kontakt

Sekcja ds. Badań i Publikacji
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

pokój: 304
tel: 22 55 49 183
lub 22 55 49 186
e-mail: '?%Ppu7~$*mT+L`obcl]#[p!u7R2/mf3cL5.EekTY