Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


grafika studia(4).pngKierunek "Finanse i rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to studia dzięki którym zdobędziesz wiedzę z zakresu:

  • rynków finansowych - wyceny instrumentów finansowych, analizy zależności pomiędzy rynkami

  • bankowości - modelowania polityki pieniężnej, analizowania bankowości centralnej i struktury systemu finansowego, zarządzania w bankach komercyjnych, modelowania mikroekonomicznego banków komercyjnych

  • rachunkowości - wyceny wartości przedsiębiorstwa, informacji i ryzyka w sprawozdaniach finansowych i ich zróżnicowania wg branży, wieku, wielkości przedsiębiorstwa, kategorii audytora, metod konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek czy struktury grupy kapitałowej

  • ubezpieczeń - analizy ryzyka ubezpieczeniowego, ekonomiki towarzystw ubezpieczeniowych

Nasz program Finanse i Rachunkowość:

  • to drugi najlepszy kierunek finansowy w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2022

  • posiada akredytację  „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • posiada międzynarodową akredytację ACCA, potwierdzającą wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i dający możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.


Studiowanie Finansów i Rachunkowości nie koncentruje się wyłącznie na zdobyciu szerokiej wiedzy z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii czy poznaniu narzędzi analitycznych stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty, inwestora czy biznesmena każdej specjalności - ale jest przede wszystkim szkołą elastyczności i inicjatywy, zaradności i planowania, niezależnego myślenia i szybkiego podejmowania trudnych decyzji - cech koniecznych w przyszłej karierze zawodowej ale i niezbędnych w pracy na własny rachunek.
 
Finanse we współczesnej rzeczywistości są wszędzie: na giełdzie papierów wartościowych i na giełdzie komputerowej, w banku i w sklepie, w armii i na wycieczce zagranicznej, w grach komputerowych i w marketingu, w produkcji i w policji czy magistracie. Przed osobami pilnie studiującymi finanse i rachunkowość otwiera się całe spektrum nowych możliwości, które daje współczesna gospodarka.