Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, studia stacjonarne I stopnia


MSEMAT.pngMiędzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne to niezwykle interesujące studia, skierowane do osób ambitnych, poszukujących wiedzy na temat praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Studia realizowane są wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW i dają uczestnikom studiów możliwość uzyskania dwóch dyplomów licencjata: na kierunku ekonomia, ze specjalnością ekonomiczno-matematyczną oraz na kierunku matematyka.

Kształcenie odbywa się w ramach kierunku Ekonomia:

 • najlepszego w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2022

 • posiadającego akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Studia te są atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku dziedzin, począwszy od matematyki, ekonomii, poprzez informatykę, zarządzanie i finanse, a na ekonometrii i metodach ilościowych w ekonomii kończąc.

Program daje solidne podstawy teoretyczne i praktyczne niezbędne do budowania modeli teoretyczno-analitycznych przy wykorzystaniu oprogramowania do prognozowania i symulacji zjawisk gospodarczych pozwolą absolwentom znakomicie odnaleźć się w instytucjach, gdzie konieczne jest dogłębne rozumienie tych obszarów.

Studia oferują unikatowy program, który składa się z czterech typów zajęć, dających razem jedyny w swoim rodzaju profil absolwenta:

 • Zajęcia ekonomiczne, na których student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów, a następnie swobodnie stosuje ją do szerokiego spektrum analiz ekonomicznych. Ponadto poznaje metody modelowania ekonometrycznego, w tym prognozowanie i symulacje. Interesującym uzupełnieniem jest edukacja aktuarialna, w tym matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.
 • Grupę zajęć matematycznych, obejmujących:

  • metody matematyczne - w tym: analizę matematyczną, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną czy topologię - dające solidną bazę do swobodnego budowania modeli ilościowych
  • oraz metody ilościowe - obejmujące modele optymalizacji i matematykę obliczeniową
 • Zajęcia specjalizacyjne - stanowiące rozległą grupę przedmiotów, w znacznej części do samodzielnego wyboru i służące poszerzeniu wiedzy z zakresu metod matematycznych (wybór z oferty Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki) oraz narzędzi analizy danych:

  • narzędzia informatyczne - zaawansowane systemy analityczne - STATA, SPSS, EVIEWS, SAS, MATLAB, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, narzędzia obliczeniowe, systemy do zarządzania bazami danych i przetwarzania danych
  • informatykę ekonomiczną -  czyli projektowanie systemów informatycznych
 • Zajęcia uzupełniające, dające nadzwyczaj gruntowne przygotowanie w zakresie rachunkowości, zarządzania, prawa, czyli dziedzin wykorzystywanych w pracy analitycznej.