Dlaczego WNE UW?

1_prestiżowe programy studiów.png
 • jako jedyny ośrodek w Polsce, WNE UW posiada 3 Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków i specjalności oferowanych przez Wydział
 • kierunek “Ekonomia” oraz " Informatyka i ekonometria" prowadzone przez Wydział to najlepsze programy w Polsce, a „Finanse i rachunkowość” zajmuje drugie miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu magazynu Perspektywy 2023

2_nowoczesne narzędzia.png
 • wysokospecjalistyczne i innowacyjne programy, oferowane przez WNE UW w językach polskim i angielskim, wsparte są praktyczną znajomością zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych i programistycznych np. SAS, STATA, R, Python, VBA, C++ 
 • Wydział oferuje studentom, oprócz regularnych studiów, wiele praktycznych ścieżek rozwoju np. "Digital Economy" realizowaną razem z firmą Google, "Data Mining Certificate Program" wraz z SAS Institute Polska czy "Anti Money Laundering Program” realizowany razem z Citi Bank Handlowy
 • wykładowcy Wydziału podczas zajęć wykorzystują nowatorskie, eksperymentalne metody nauki takie jak projekty, symulacje i case studies z wykorzystaniem platform e-learningowych czy laboratoriów komputerowych

3_międzynarodowe standardy.png
 • WNE UW znajduje się w 3% najlepszych instytucji naukowych Europy, wg międzynarodowej bazy RePEC (Research Papers in Economics)
 • oferowany przez Wydział kierunek  "Finanse i rachunkowość" oraz specjalność "Ekonomia przedsiębiorstwa" posiadają międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), dzięki której Studenci Wydziału mają możliwość zaliczenia części egzaminów kwalifikacyjnych ACCA w trakcie studiów
 • w międzynarodowym rankingu studiów magisterskich Eduniversal Best Masters 2021 kierunki "Data Science", "Informatyka i Ekonometria" oraz "International Economics" zostały uznane za najlepsze programy w Europie Wschodniej, a w międzynarodowym rankingu anglojęzyczny program "Quantitative Finance" uzyskał 12 miejsce na świecie, a program "Finanse, inwestycje i rachunkowość" zajął 10 lokatę w globalnym zestawieniu

4_świetne perspektywy zawodowe.png
 • Wydział stale współpracuje z międzynarodowymi korporacjami i czołowymi pracodawcami, według danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), Absolwenci WNE UW znajdują pracę w średnio 2-3 miesiące po ukończeniu studiów
 • Absolwenci Wydziału osiągają najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, zgodnie z rankingiem studiów ekonomicznych dziennika “Rzeczpospolita”, tworzonego na podstawie danych ELA

5_miejsce dla młodych badaczy.png
 • w bazie RePEc, która klasyfikuje ośrodki badawcze z całego świata, Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest najlepszą instytucją ekonomiczną w Polsce i znajduje się wśród 3 % najlepszych jednostek ekonomicznych w Europie
 • badacze Wydziału angażują Studentów do prowadzonych na Wydziale projektów; na WNE UW realizowanych jest obecnie ponad sześćdziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
 • Studenci WNE UW mogą także prowadzić własne badania w ramach oferowanego przez Wydział systemu mini grantów naukowych
 • Studenci WNE UW mają możliwość realizowania własnych badań z najlepszymi ekonomistami w Polsce - 20% czołowych polskich badaczy z dziedziny ekonomii to pracownicy Wydziału, jeden z profesorów Wydziału znajduje się wśród 1% najlepszych ekonomistów na świecie, zgodnie z rankingiem RePEc

6_wyjątkowa społeczność.png
 • Wydział to jednorodna społeczność studencka; ponad 25% Studentów stanowią studenci międzynarodowi pochodzący z ponad 60 krajów świata
 • Społeczność akademicką Wydziału stanowią ambitne młode osoby, biorące udział w aktywnościach Samorządu Studentów WNE UW oraz prężnie działających kołach naukowych Wydziału