Ekonomia, studia niestacjonarne - wieczorowe I stopnia


grafika studia.pngKierunek "Ekonomia" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to studia, dzięki którym nauczysz się myśleć jak ekonomista: zdobędziesz solidne podstawy matematyczne, poznasz narzędzia ekonomiczne i informatyczne oraz poszerzysz warsztat z dziedzin uzupełniających, niezbędnych dla zawodu ekonomisty.

Nasz program Ekonomia:

  • to najlepszy kierunek ekonomiczny w kraju wg rankingu magazynu Perspektywy 2023

  • posiada akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • specjalność "Ekonomia Przedsiębiorstwa" w ramach kierunku Ekonomia posiada międzynarodową akredytację ACCA, potwierdzającą wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i dający możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA poprzez zaliczenie akredytowanych przedmiotów.


Studenci studiów kierunku Ekonomia uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii oraz narzędzi analitycznych - analizy i statystyki matematycznej czy ekonometrii, stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności.

Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej  - podstaw informatyki, finansów, rachunkowości, zarządzanie czy prawo handlowe. Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych, głównie angielskiego biznesowego, w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki.

Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej: historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia, pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.